PREZES

mgr. Ryszard Zawadowski

     WICEPREZES

Grzegorz Kaniewski

    SEKRETARZ

Sławomir Tomków

        SKARBNIK

Danuta Szczepaniak

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

      PAMIĘĆ JANA PAWŁA II

        CZŁONEK

Antoni Filipowicz

KOMISJA  REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY

prof. Zenon Błądek

WICEPRZEWODNICZĄCY

         Jerzy Janicki

 SEKRETARZ

Bożena Dudek

Powrót do Menu

tel. kom: +48 501 628 633

+48 605 666 654

STOWARZYSZENIE PAMIĘĆ JANA PAWŁA II

(PL) 22-170 Rejowiec Fabryczny ul. Chełmska 95

stowpjp2@gmail.com