TECZKA PAMIĘCI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Ogólnopolski otwarty projekt upamiętniający świętego Jana Pawła II

Medal Stowarzyszenia (oryginał)

Regulamin i dokumenty znajdują się (obok) w prawej części strony pod "Baretką". Prosimy zainteresowane osoby o zapoznanie się z tymi dokumentami.