TECZKA PAMIĘCI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Ogólnopolski otwarty projekt upamiętniający świętego Jana Pawła II

UCHWAŁA Nr. 5

 Uchwały Nr 1 /5/2018 r. z dn. 01. marca 2018 r. ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II  w sprawie ustanowienia oraz nadawania odznaczenia Stowarzyszenia p.n.:

MEDAL ŚW. JANA PAWŁA II

 W dniu 18 maja 2020 r. przypada 100. rocznica urodzin Wielkiego Polaka - Papieża Św. Jana Pawła II. W tym roku jest to również Jego 15. rocznica odejścia do Domu Ojca,  a także 6. rok od chwili Jego powołania do grona świętych kościoła powszechnego. Mając to wszystko na uwadze oraz wyjątkową Osobę Św. Jana Pawła II Zarząd Stowarzyszenia po szerokiej konsultacji postanawia, co następuje.

§ 1

 Na podstawie §28 i §30 ust. 10 w zw. z §6 Statutu Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II uchwalonego na mocy art.1 ust. 1, art. 2 ust. 2ustawy Prawo o Stowarzyszeniach Zarząd Stowarzyszenia powołuje niniejszym odznaczenie Stowarzyszenia pod nazwą :

MEDAL ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

 

§ 2

 Wzór odznaczenia, regulamin jego wręczania oraz wzór wniosku o nadanie Medalu stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Z uwagi na Osobę, której dotyczy niniejsza Uchwała jej treść w zakresie ustalonym w §3 podlega zgłoszeniu do Konferencji Episkopatu Polski.

§4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, a jej wykonanie zleca się Prezesowi Zarządu.

 

 

Wiceprezes Zarządu                     Sekretarz                       Prezes  Zarządu

 

Rejowiec F. dn. 2018 - 03 - 01