MEDALE - ODZNACZENIA - WYRÓŻNIENIA

Powrót do Menu

MEDALE STOWARZYSZENIA

Medal Wojewody

   Lubelskiego

Medal Marszałka

   Lubelskiego

Medal pamiątkowy

Medal pamiątkowy

Srebrny Krzyż

  Zasługi RP

Złoty Krzyż

Zasługi RP

Medal KEN

  Medal br.

Gloria Artis

     Medal Bł. ks

Jerzy popiełuszko

Medal 65-lecia

   Kapłaństwa

   Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej

Srebrny Krzyż za Zasługi dla ZHP

Brązowy Krzyż za Zasługi dla ZHP

Medal 100 lecia Niepodległości

Pamiątkowy Krzyż 150 urodzin marsz. J. Piłsudzkiego

Medal Stowarzyszenia

       Pamięć JP II

Medal 100 lecia

  urodzin JP.II

Osoby odznaczone (artykuły)

 

01. Medal Komisji Edukacji Narodowej - R. Zawadowski

02. Złoty Krzyż Zasługi RP - R. Zawadowski

03. Złoty Krzyż Zasługi RP - R. Zawadowski (wersja 2)

04. Medal Gloria Artis - R. Zawadowski

05. Medal Błogosławionego ks. J. Popiełuszki - R. Zawadowski

06. Srebrny Krzyż za Zasługi dla ZHP - A. Krawyciński

07. Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej - Sławomir Tomków

08. Krzyż Pamiątkowy 150-Lecia urodzin Marszałka Polski

      J. Piłsudzkiego otrzymali:

      - mjr rez. nawig. Aleksander Krawyciński

      - Józef Woch

      - ks. Ryszard Ostasz

09. Medal Komisji Edukacji Narodowej - Aleksander Krawyciński

10. Krzyż II Armii WP - Aleksander Krawyciński, Cezary Komsa

11. Medal 100. Rocznicy Urodzin Karola Wojtyły

Za zasługi dla Stowarzyszenia R. Zawadowski otrzymał:

 

01. Srebrny Krzyż Zasługi RP

02. Złoty Krzyż Zasługi RP

03. Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej

04. Medal Marszałka Lubelskiego

05. Medal Wojewody Lubelskiego

06. Medal Komisji Edukacji Narodowej

07. Medal Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

08. Medal Zasłużony Kulturze Polskiej "Gloria Artis"

09. Brązowy-Srebrny-Złoty Krzyż za Sługi dla ZHP

10. Krzyż Pamiątkowy 150-Lecia urodzin Marszałka Józefa Piłsudzkiego

11. Odznaka honorowa - Zasłużony dla Województwa Lubelskiego

Zasłużony dla woj. lubelskiego

Medal Stowarzyszenia JP2

          (foto dokument)

Osoby odznaczone

Szczegółowy wykaz osób odznaczonych